1. A munkakör megnevezése: onkológiai ápoló

2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: -

3. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Semmelweis Egyetem Pankreasz Betegségek Intézete

4. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023/04/01. A munkakör a pályazatok elbirálását követően azonnal betölthető.

5. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan

6. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidő

7. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: -

8. A munkavégzés helye: Budapest, Tömő utca 25-29, 1083

9. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása:

Szakmai tudása, gyakorlata és kompetenciája szerint végzi az ápolói tevékenységeket.

Az ápoló szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget. Szakápolást végez, a beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja, sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismer. Citosztatikumok elkészítését végzi, illetve szakszerű adását biztosítja a betegek számára. A kemoetrápiás kezeléssel kapcsolatos mellékhatásokat, akut kórképeket felismeri. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint.

10. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: 3 éves onkológiai osztályon vagy onkológiai kúraszerűn ellátásban eltöltött munkavégzés, idegen nyelvi tudás, jó kommunikációs adottságok

11. Végzettség szintje: Emelt szintű szakképesítés - Felsőfokú iskolai végzettség

12. Végzettség: Főiskola/ Egyetem

13. Képesítés: Felsőfokú (OKJ 54, 55, 56) képesítés

14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa: általános angol vagy német nyelvvizsga (ajánlott: B2 szint); angol vagy német szaknyelvi nyelvvizsga (ajánlott: B2 szint).

15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret:

MicrosoftWindows, Excel, PowerPoint illetve MedSol rendszerek ismerete.

16. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez: empatikus hozzáállás a kollégákhoz és a betegekhez; jó kommunikációs készségek alkalmazása, rugalmasság, problémamegoldó készség, fejlődőképesség

17. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:

Az ápoló szakképesítéssel rendelkező képes munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni.

Munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezi, ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárja, felhasználja. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint.

18. Továbbítási email cím: semmelweis.pankreasz.intezet@gmail.com

19. A pályázat elbírálásának ideje a pályázat lejártát követően: 5 nap

20. A munkáltatóval kapcsolatban további információt az alábbi weboldalon találhatnak: https://tm-centre.org/hu/alapitvany/pankreasz-betegsegek-kivalosagi-kozpontja-hu/

 

21. Csatolandó dokumentumok:

  1. Képes szakmai önéletrajz
  2. Képesítést igazoló okiratok másolata