SE - ÁOKKoordinátorok:

Hegyi Péter

hegyi2009@gmail.com

+36 70 375 1031

Erőss Bálint

dr.eross.balint@gmail.com

+36 30 887 4028

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FELTÉTELEI

Célja: a betegellátás, tudományos tevékenység és oktatás közös modellben kezelése, és mindhárom területen a betegellátó intézmények versenyképességének növelése, a kiemelkedő orvosoknak megfelelő életpályamodell biztosítása 

A képzés ideje: minimum 12 hónap, mely 48 hónapig növelhető

Az együttműködés keretében az SE Rektor vállalja:

 • támogatja a PhD hallgatók transzlációs medicina doktori képzési modellben való képzését,
 • amennyiben a PhD hallgató az SE intézményében folytatja orvosi pályafutását rezidensként, akkor PhD fokozatszerzés esetén engedélyezi a PhD tanulmányokból 12 hónap képzési idő beszámítását a későbbi rezidensi szakgyakorlati időbe, ha a Rezidens a szakképesítésnek megfelelő területen végzett tudományos tevékenységet,
 • amennyiben a PhD hallgató az SE intézményében folytatja orvosi pályafutását rezidensként, akkor a transzlációs medicina programban való részvétel után engedi a rezidensi időszakra a heti 8 óra tudományos tevékenységre elkülönített „védett időt” 


Az együttműködés keretében az SE Doktori Iskolák vezetője vállalja:

 • A PhD hallgató számára biztosítja államilag finanszírozott doktori képzésben a komplex vizsgához és a fokozatszerzéshez szükséges kreditpontok megszerzéséhez szükséges kurzusokat 
 • Az államilag finanszírozott doktori képzést követően (mely hallgatóként változhat 12-48 hónap között) a hallgató számára lehetőséget biztosít a doktori képzés egyéni fokozatszerzőként való folytatására


Az együttműködés keretében az SE KK Elnök vagy a korábban már állásban levő orvosoknál az Őt küldő intézmény vezetője vállalja:

 • PhD hallgatóval 20 óra munkavégzésre vonatkozó részmunkaidős egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését vagy meglévő jogviszony esetén annak megtartását azon szervezeti egységnél, amelyik a PhD képzésében a leginkább érintett az adott intézményben, melyből a PhD hallgató heti 12 órát jogosult a szakterületének megfelelő témában kutatással tölteni.


Az együttműködés keretében TMK Igazgató vállalja:

 • klinikai kutatások metodológiáinak kiválasztásában, a protokollok kidolgozásában, az elektronikus felületek létrehozásában, a kutatások előkészítésében, kivitelezésében és követésében, a kutatási eredményekből születő közlemények előkészítésében való segítségnyújtást.
 • TM tudományos módszertani koordinátorokat biztosít a kutatásokhoz

Az együttműködés keretében a Témavezető vállalja:

 • PhD hallgató témavezetését, kutatásainak rendszeres felügyeletét, szakmai támogatását,
 • rendszeres kapcsolattartást a TM tudományos módszertani koordinátorokkal, szakmai csoportokkal,
 • heti 4 munkaóra eltöltését a TM Központban.

Az együttműködés keretében a PhD hallgató vállalja:

 • Beiratkozik az SE valamelyik (kutatási témájában érintett) Doktori Iskola államilag finanszírozott (nappali) képzésébe  
 • heti 20 óra egészségügyi szolgálati jogviszony létesít a kutatási témájának megfelelő  betegellátó intézményben
 • kutatási tevékenységét és egészségügyi szolgálati jogviszonya keretében teljesített munkavégzését legjobb tudása szerint végzi. 

Az együttműködés keretében a PhD hallgató munkabeosztása az alábbiakban alakul:

 • heti 32 munkaórát transzlációs medicina kutatásokra fordít,
 • heti 8 munkaórát az egészségügyi ellátásban dolgozik,

Kapcsolódó tartalom49011

Beteg

2842

Minta

27

Ország

102

Központ

175

Orvos

14

Regiszter

11

Vizsgálat