SE - PAK


Koordinátor:


Túri Ibolya

turi.ibolya@semmelweis-univ.hu

+36 20 920 3080

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FELTÉTELEI

Célja: a konduktív nevelési /konduktorképzési/egyéb kapcsolódó társszakmai tevékenység, tudományos tevékenység és oktatás közös modellben kezelése, és mindhárom területen  az intézményi versenyképesség növelése, a kiemelkedő szakembereknek megfelelő életpályamodell biztosítása 

A képzés ideje: minimum 12 hónap, mely 48 hónapig növelhető

Az együttműködés keretében az SE Rektor vállalja:

 • támogatja a PhD hallgatók transzlációs medicina doktori képzési modellben való képzését,
 • a konduktor BA-val rendelkező (vagy a Kar által támogatva más, kapcsolódó társtudományokban BA/BsC végzettséget szerzett) meghatározott létszámú junior kutatók transzlációs medicina programban való részvételét.

Az együttműködés keretében az SE Doktori Iskolák vezetője vállalja:

 • A PhD hallgató számára biztosítja államilag finanszírozott doktori képzésben a komplex vizsgához és a fokozatszerzéshez szükséges kreditpontok megszerzéséhez szükséges kurzusokat 
 • Az államilag finanszírozott doktori képzést követően (mely hallgatóként változhat 12-48 hónap között) a hallgató számára lehetőséget biztosít a doktori képzés egyéni fokozatszerzőként való folytatására

Az együttműködés keretében az SE KK Elnök vagy a korábban már állásban levő konduktoroknál/oktatóknál az Őt küldő Kar dékánja vállalja:

 • PhD hallgatóval 20 óra munkavégzésre vonatkozó részmunkaidős/vagy teljes munkaidős jogviszony létesítését a Kar által meghatározott szervezeti egységben,
 • PhD hallgatóval a már meglévő teljes munkaidős jogviszony esetén annak megtartását a Kar azon szervezeti egységénél, amelyik a PhD képzésében a leginkább érintett az adott intézményben,
 • Junior kutatóval 20 óra munkavégzésre vonatkozó részmunkaidős/vagy teljes munkaidős jogviszony létesítését a Kar Konduktív Pedagógiai Központjában.

Az együttműködés keretében TMK Igazgató vállalja:

 • klinikai kutatások metodológiáinak kiválasztásában, a protokollok kidolgozásában, az elektronikus felületek létrehozásában, a kutatások előkészítésében, kivitelezésében és követésében, a kutatási eredményekből születő közlemények előkészítésében való segítségnyújtást.
 • TM tudományos módszertani koordinátorokat biztosít a kutatásokhoz

Az együttműködés keretében a Témavezető vállalja:

 • PhD hallgató témavezetését, kutatásainak rendszeres felügyeletét, szakmai támogatását,
 • rendszeres kapcsolattartást a TM tudományos módszertani koordinátorokkal, szakmai csoportokkal,
 • heti 4 munkaóra eltöltését a TM Központban.

Az együttműködés keretében a PhD hallgató vállalja:

 • Beiratkozik az SE valamelyik (kutatási témájában érintett) Doktori Iskola államilag finanszírozott (nappali) képzésébe  
 • meglévő/vagy újonnan létesített munkajogviszony esetén a Program első évében a 32 órán felüli 8 órában a közvetlen vezetője által meghatározott szakmai feladatot lát el, a Programban való részvétel lehetséges 2-3. évében, a 8 órán felüli 32 órában a közvetlen vezető által meghatározott szakmai feladatokat ellátja.
 • A Program befejezése után/vagy a fokozatszerzést követően a Programban való részvétellel időarányosan legalább ugyanannyi időt a Karon tölt munkajogviszonyban keretében.
 • kutatási tevékenységét és meglévő jogviszonya keretében teljesített munkavégzését legjobb tudása szerint végzi. 

Az együttműködés keretében a Junior kutató vállalja:

 • Beiratkozik az SE Transzlációs Medicina Programba.
 • meglévő/vagy újonnan létesített munkajogviszony esetén a Program első évében a 32 órán felüli 8 órában a közvetlen vezetője által meghatározott szakmai feladatot lát el, a Programban való részvétel lehetséges 2-3. évében, a 8 órán felüli 32 órában a közvetlen vezető által meghatározott szakmai feladatokat ellátja.
 • A Program befejezése után/vagy a fokozatszerzést követően a Programban való részvétellel időarányosan legalább ugyanannyi időt a Karon tölt munkajogviszonyban keretében.
 • kutatási tevékenységét és meglévő jogviszonya keretében teljesített munkavégzését legjobb tudása szerint végzi. 
 • Az MA/MSc megszerzését követően beiratkozik az SE valamelyik (kutatási témájában érintett) Doktori Iskola államilag finanszírozott (nappali) képzésébe. 


Az együttműködés keretében a PhD hallgató/Junior kutató munkabeosztása az alábbiakban alakul (a Program 12 hónapjában):

 • heti 32 munkaórát transzlációs medicina kutatásokra fordít,
 • heti 8 munkaórát az egészségügyi ellátásban dolgozik a Program 12 hónapjában. Esetleges hosszabbítás esetén a Program 13-48. hónapjában heti 8 munkaórát transzlációs medicina kutatásokra fordít, heti 32 munkaórát Munkáltatója által meghatározottan, a meglévő munkakörének megfelelő szakmai feladatok ellátásával teljesíti.

Kapcsolódó tartalom