TMD bevezetés

A temporomandibuláris diszfunkció (Temporomandibular Disorders (TMD), más nómenklatúra a Craniomandibular Disorders (CMD)-t használja) a fogorvostudomány komoly kihívást jelentő betegségcsoportja. A jelenleg elfogadott álláspont szerint a TMD egy heterogén, multifaktoriális etiológiájú, muszkulo-szkeletális elváltozás. Több megjelenési formája van, melyek hasonló tünetekkel járnak.

A TMD egy magas prevalenciájú betegség. Bár pontos adat nem áll rendelkezésre, a felmérések alapján a populáció legalább 5-12%-a érintett. Mivel krónikus elváltozásról van szó és az esetek többségében fájdalommal és az állkapocs működésének zavarával jár, számolni kell a TMD-nek az egyén életminőségére gyakorolt negatív hatásával is.

Az egységes nómenklatúra hiánya, valamint az egymásnak gyakran ellentmondó nézetek a betegség etiológiáját, diagnosztikáját és terápiáját illetően nagymértékben megnehezítik mind a kutató, mind a klinikus munkáját. A TMD különböző formáiban szenvedő betegeknek ugyanakkor elemi érdeke, hogy megbízható, általánosan elfogadott kutatási eredmények szülessenek a betegségükkel kapcsolatban. 

Mindez indokolja a TMD regiszter létrehozását. A regiszterben standardizált kérdőívek és vizsgálatok segítségével gyűjtünk adatokat, és azok statisztikai feldolgozása által szeretnénk összefüggéseket keresni a betegség etiológiáját, pathomechanizmusát és terápiáját illetően.