Akromegália Regiszter

Az acromegalia etiológiájáról, tüneteiről, előfordulásáról az ismereteink szórványosak. Az érintetteknél nem csak a tumoros társbetegség rizikója nő, de a különböző kardiális eltérések valószínűsége is nagyobb.

Célkitűzések:

1. Az acromegalia előfordulásának, jellegzetességeinek, tüneteinek megismerése és

felmérése a magyar társadalomban.

2. Vizsgálni szeretnénk, hogy egyes tünetek, laborparaméterek milyen prediktív erővel

bírnak.

3. Milyen prognosztikai faktorok jellemzik a kórképet.

4. Mely kezelési stratégiák a legeredményesebbek túlélés tekintetében, melyek javítják

leginkább az életminőséget.

5. A fájdalom kezelésének és változásának részletes feltérképezése fájdalom-kérdőívekkel.

6. Másodlagos cél a regiszter országossá és nemzetközivé tétele.

Vizsgálati személye minden 18. életévét betöltött személy, akinek szakorvos által igazolt acromegalia-ja van.

A regiszter az intézményre jellemző eljárásokon, beavatkozásokon felül plusz vizsgálatot nem követel.