Magyar Fitoterápiás Munkacsoport

A Magyar Fitoterápiás Munkacsoport 2019-ben alakult meg azzal a céllal, hogy tudományos kutatások kezdeményezésével és koordinálásával elősegítse a bizonyítékokon alapuló gyógynövényalkalmazás fejlődését. A munkacsoport elsődleges célja a gyógynövénykészítményekkel végzett klinikai vizsgálatok elemzése metaanalízisek és szisztematikus áttekintések készítésével. Továbbá hosszabb távon célunk a hatásosságot és biztonságosságot elemző klinikai vizsgálatok iniciálása. Mindezen túl regiszterek létrehozásával célunk, hogy információt nyerjünk olyan természetes készítmények hatásáról és biztonságosságáról, amelyekkel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre klinikai vizsgálati adatok. A Munkacsoport küldetésének tekinti, hogy fórumot és kooperációs platformot biztosítson a racionális fitoterápia területén kutatásokat végzőknek és praktizálóknak.


  • Csupor Dezső, Bajtel Ákos, Csupor-Löffler Boglárka, Kiss Tivadar, Polanek Evelin, Roza Orsolya, Szabó Andrea, Tóth Barbara, Vasas Andrea


Tagok:


Csupor Dezső

szakmai vezető

Bajtel Ákos 
Csupor-Löffler Boglárka 
Kiss Tivadar 
Polanek Evelin 
Roza Orsolya 
Szabó Andrea 
Tóth Barbara 
Vasas Andrea 


Publikációk:

The Safety of Dronabinol and Nabilone: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials

Bajtel Á, Kiss T, Tóth B, Kiss Sz, Hegyi P, Vörhendi N, Csupor-Löffler B, Gede N, Hohmann J, Csupor D.

Pharmaceuticals 2022, doi: 10.3390/ph15010100 


The Effects of a Fixed Combination of Berberis aristata and Silybum marianum on Dyslipidaemia - A Meta-analysis and Systematic Review

Tóth B, Németh D, Soós A, Hegyi P, Pham-Dobor G, Varga O, Varga, V, Kiss T, Sarlós P, Erőss B, Csupor D.

Planta Medica 2020,  doi: 10.1055/a-1063-1649  


Vitex agnus-castus in premenstrual syndrome: a meta-analysis of double-blind randomised controlled trials

Csupor D, Lantos T, Hegyi P, Benkő R, Viola R, Gyöngyi Z, Csécsei P, Tóth B, Vasas A, Márta K, Rostás I, Szentesi A.

Complementary Therapies in Medicine 2019, 47, 102190  


The combination of hawthorn extract and camphor significantly increases blood pressure: a meta-analysis and systematic review

Csupor D, Viczián R, Lantos T, Kiss T, Hegyi P, Tenk J, Czumbel LM, Thanyaporn SN, Gyöngyi Z, Varga G, Gerber G, Pétervári E, Tóth B.  

Phytomedicine 2019, 63, 152984


The efficacy of saffron in the treatment of mild to moderate depression: a meta-analysis

Tóth B, Hegyi P, Lantos T, Szakács Z, Kerémi B, Varga G, Tenk J, Pétervári E, Balaskó M, Rumbus Z, Rakonczay Z, Bálint ER, Kiss T, Csupor D.  

Planta Medica 2019, 85, 24-31


Ginger (Zingiber officinale): An alternative for the prevention of postoperative nausea and vomiting. A meta-analysis

Tóth B, Lantos T, Hegyi P, Viola R, Vasas A, Benkő R, Gyöngyi Z, Vincze Á, Csécsei P, Mikó A, Hegyi D, Szentesi A, Matuz M, Csupor D.

Phytomedicine 2018, 50, 8-18