QT Regiszter

QT Regiszter

Kardiológia

A QT-regiszter egy prospektiv adatgyűjtés különböző betegségekben szenvedő, de elsődlegesen diabéteszes betegek frekvencia korrigált QT-idejének, QT-diszperziójának, rövid távú időbeli repolarizációs variabilitása (STVQT) mellett betegségeik klinikai jellemzőiről és betegségük kimeneteléről.

Ismert, hogy a ventrikuláris repolarizációs zavar - beleértve a frekvencia korrigált QT intervallum (QTc) megnyúlását, valamint a repolarizáció térbeli heterogenitását jellemző fokozott QTc diszperziót- hirtelen szívhalálhoz vezethet. A rövid távú időbeli repolarizációs variabilitás (STVQT) korai és szenzitív indikátora a repolarizációs instabilitásnak és experimentális valamint klinikai megfigyelések szerint hatékonyabban jelzi előre a kamrai ritmuszavarok és a hirtelen szívhalál kockázatát a megnyúlt repolarizáció meghatározásánál. Mindezidáig ilyen jellegű adatgyűjtés nem indult, így a magyarországi multicentrikus működési struktúra kialakítását követően mindenképp internacionális kiterjesztése tervezett. A világon bárhol megfelelően elkészített és feltöltött EKG-regisztrátumok elemzése az ottani professzionális kiértékelés hiányában az SZTE koordináló centrumban is megtörténhet.

Emellett az autonóm neuropathia (AN) kardiovaszkuláris manifesztációinak mérésével jellemezhető a diabétesz gyakori szövődményeként ismert idegkárosodás jelenléte, súlyossága. Az öt standard kardiovaszkuláris reflexteszt (CRT, Ewing-tesztek) minden beteg esetében elvégezhető a Cardiosys-A01 software (MDE Heidelberg GMBH, Heidelberg, Németország) segítségével. Ezek a mérések non-invazív, klinikailag releváns, reprodukálható és standardizált teszteken alapulnak, melyek az autonóm funkció meghatározás arany standardjának számítanak: Az öt teszt (mély légzés alatti szívfrekvencia-változás, Valsava-hányados, 30/15-hányados, orthostatikus systolés vérnyomásesés felállás során, handgrip alatt diastolés vérnyomás növekedés) eredményeit összesítve 0-10 pont közötti tartományban autonóm score számítható.

A vizsgálat során első lépésben a Magyarországon gondozott, döntően diabéteszben szenvedő magyarországi betegpopuláció adatainak sokrétű elemzését tervezzük. Tekintettel a fenti számított EKG-adatok eltéréseinek, illetve CRT-vel meghatározható autonóm neuropathia mértékének magyar epidemiológiai feldolgozottságának hiányára, közvetve hirtelen szívhalál etiológiájának, diagnosztikájának, terápiájának nyitott kérdéseire, a morbiditására és mortalitására vonatkozó adatok gyűjtése elengedhetetlen mind a betegek megfelelő ellátásához, mind a megfelelő ellátási struktúra kialakításához. Az adatgyűjtés révén nyert adatbázis segítségével meghatározni kívánjuk a diabéteszes betegségcsoportokban a betegek után követési idő alatt bekövetkező további eseményeit (mortalitási és morbiditási tényezők), epidemiológiai jellemzőit (kor, nem, testsúly, testmagasság, stb.), klinikai (különös tekintettel a gyógyszerszedésre), laboratóriumi, a fenti EKG-adatok paramétereiben, a számított autonóm score-ban a megfigyelhető változásait. A vizsgálat során nyert adatok alapul szolgálhatnak a betegek jelenleg használt gyógyszeres és eszközös kezelési eljárások optimalizálásához, valamint jövőbeli kezelési stratégiák kidolgozásához.

Protokoll

Engedélyek

Feltöltő centrumok

SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika