Hemokultúra Regiszter

Mikrobiológia

A különböző forrásból származó véráram fertőzések antibiotikus kezelése az infektológia legnagyobb kihívásai közé tartozik. A megfelelő antibiotikus kezelés akár 1-2 órás késleltetése drámai mértékben növeli a halálozást, ugyanakkor e fertőzések mikrobiológiai diagnosztikája – különösen a kitenyészett kórokozók antibiotikum érzékenységi vizsgálata – időigényes, így nagy hangsúlyt kap az empirikus kezelés megfelelő megválasztása. Ezt a szakma általános szabályai mellett jelentősen befolyásolják a regionális, sőt helyi rezisztencia adatok, ami jelentősen korlátozza a nemzetközi gyakorlat, megfigyelések automatikus alkalmazhatóságát. Az empirikus antibiotikum választás gyakorlatának hazai kritikus, átfogó vizsgálatára eddig még nem került sor. A jelen projekt célja a University of Pécs Clinical Centre Institute of Microbiology bakteriológia és mikológiai vizsgálatra érkezett hemokultúrák által azonosított esetek kapcsán vizsgálni egy magas fokú komplexitással és széles ellátási spektrummal rendelkező egyetemi klinikai központ klinikáin véráram fertőzések esetén alkalmazott empirikus antibiotikus kezelés indikációit, az azt befolyásoló tényezőket, a választás helyességét. Ugyanígy a tenyésztés pozitív eredménye esetén vizsgálni fogjuk annak a kezelésre gyakorolt hatását, azaz ezek birtokában a terápia szükség szerinti megváltoztatását, eszkalációját, de-eszkalációját vagy annak elmaradását, végül követni fogjuk az alkalmazott kezelés mikrobiológiai és klinikai eredményességét. Célunk egyrészt összehasonlítani a hazai és nemzetközi gyakorlatot, másrészt az eredmények birtokában olyan javaslatokat kidolgozni, melyek az empirikus és célzott antibiotikum választás folyamatát, alapját, algoritmusait befolyásoló ezek hatékonyságát javíthatják.

Engedélyek