MARVEL regiszter

MARVEL regiszter

Kardiológia

A CTO regiszter olyan prospektív és retrospektív vizsgalat, melynek célja az adatgyűjtés a krónikus teljes koszorúér okklúzió (chronic total occlusion, CTO) perkután koronária intervención (percutaneous coronary intervention, PCI) átesett betegek klinikai, angiográfiás jellemzőiről, az intervenciók procedurális és technikai kimeneteléről, valamint a betegek hosszútávú utánkövetés.

Vizsgálatunkban a résztvevő centrumokban olyan perkután koronária intervención átesett betegek kerülnek bevételre, akiknél a klinikum alapján szimptomatikus stabil angina pectoris ill. szívelégtelenség, valamint az angiográfiás kép alapján legalább egy krónikus teljes koronária okklúzió került diagnosztizálásra.

A krónikus teljes koszorúér elzáródás perkután koronária intervenciója rohamos fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtized alatt, melynek következtében a dedikált CTO-centrumok beavatkozási siker-aránya jelentősen javult alacsony szövődmény ráta mellett. Sikeres CTO PCI a megfelelően megválasztott esetekben jelentős javuláshoz segíti a betegeket, ugyanakkor a CTO revaszkularizációnak továbbra is a legnagyobb kihívása az okklúzió megnyitása. Az anginás panaszokkal ill. szívelégtelenség tüneteivel élő betegek nagy száma miatt a krónikus teljes koszorúér elzáródás perkután revaszkularizációja iránti igény emelkedik, mely több dedikált CTO-centrum kialakítását igényli hazánkban is.

A szisztematikus adatgyűjtés révén nyert adatbázis segítségével vizsgálnánk ezen speciális intervenciókat hazánkban, mind az intervenciók kimenetele (technikai és procedurális sikeressége) és klinikai biztonságossága tekinteteben (revaszkularizáció, ismételt revaszkularizáció, valamint súlyos adverz kardiovaszkuláris szövődmények [teljes halálozás, kardiovaszkuláris halálozás, periprocedurális miokardiális infarktus, stroke, koronária sebészeti beavatkozással összefüggő és attól független események] elfordulási gyakorisága). További vizsgálati célkitűzésünk közé tartozik további centrumok toborzása, valamint a hazai mutatók alapján történő megfelelő referálási rendszer kialakítása mely alapján tovább optimalizálhatjuk ezen speciális betegcsoport ellátását.

Protokoll

Engedélyek

Használati útmutató

Feltöltő centrumok

PTE KK Szívgyógyászati Klinika