Stroke Regiszter

Stroke Regiszter

Neurológia

Ezen állapotok nagy részét ischaemia okozza, kisebb százalékban haemorrhagiás eredetűek lehetnek. A klinikán alkalmazott standard diagnosztikai algoritmus, a klinikai jellemzők és anamnesztikus adatok alapján több altípusba sorolhatók a kórképek. A stroke rizikófaktorai átfedést mutatnak a hagyományos kardiovaszkuláris kockázati tényezőkkel, az utóbbi évek kutatásai rámutatnak arra, hogy bizonyos genetikai variánsok növelhetik a stroke kialakulásának valószínűségét. Az akut stroke azonnali ellátásra szorul (dezobliterációs és intervenciós terápia, vérzéses stroke esetén konzervatív klinikai vagy idegsebészeti kezelés). Az akut stroke kiemelkedő jelentőségét mutatja, hogy világszerte a vezető halálokok között szerepelnek; hosszútávú következményeik miatt pedig a potenciálisan elvesztett életévek számának növelésével jelentős társadalmi terhet jelentenek.

Az akut stroke regiszter célja az akut ischaemiás vagy vérzéses stroke-ot elszenvedett betegektől származó prospektív adatgyűjtés a betegség pathogenezisének, lefolyásának pontosabb tisztázása érdekében. A klinikai adatok részletes elemzésével a tünetekről, társbetegségekről, a kezelés hatékonyságáról, a vizsgálati eredményekről, kórlefolyásról megbízható adatokhoz juthatunk. Multicentrikus, prospektív adatgyűjtéssel célunk a betegség epidemiológiájának, a betegség lefolyását és terápiára adott választ befolyásoló ún. prediktív faktorok vizsgálata. A betegség lefolyásával párhuzamosan követni szeretnénk a betegség során alkalmazott különböző gyógyszeres terápiás módszereket, valamint az esetlegesen szükségessé váló sebészi intervenciókat. 

Célunk továbbá a stroke kialakulásával kapcsolatba hozott genetikai variánsok (hajlamosító gének, génpolimorfizmusok) vizsgálata, valamint az egyes alcsoportokban genotipikus és fenotipikus különbözőségek keresése.

A vizsgálat eredményeképp részletesebb, megbízható adatokhoz juthatunk az akut stroke-on átesett betegeink hazai epidemiológiájáról, klinikai jellemzőiről és az ellátásuk gyakorlatáról. Alapvető a betegségprogressziót és terápiára adott választ befolyásoló prediktív tényezők tisztázása. A jövőben várható, hogy fokozott rizikóval bíró betegek kiválasztásával a betegség prognózisa és a várható szövődmények előre jelezhetőek, és egyénre szabott, a beteg számára optimális gyógyszerelés lesz kiválasztható.

Protokoll

Engedélyek

Használati útmutató

Feltöltő centrumok

Debreceni Egyetem KK Neurológiai Klinika
PTE Klinikai Központ I sz. Belgyógyászati Klinika
SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Neurológiai Klinika