PREPAST

PREPAST

Hasnyálmirigy betegségei
Gasztroenterológia

Az acut biliaris pancreatitis (ABP) az esetek 20%-ában súlyos formában zajlik, magában hordozva potenciálisan halálos szövődmények kockázatát. Kezelésében a korai, terápiás időablakon belül elvégzett endoscopos retrográd cholangiográfiának (ERCP), illetve endoscopos sphincterotomiának (EST) és epeúti kőextractionak tulajdonítunk jelentőséget. Az endoterápia előnye a 2008-ban megjelent első metaanalízis óta vita tárgya. 

Az ellentmondó eredmények oka lehet egyrészt az, hogy maga az ERCP további pancreas károsodást okoz a post-ERCP pancreatitishez hasonlóan, másrészt pedig, hogy az endoszkópos epeúti intervenció nem mindig oldja meg a pancreas vezeték kifolyási akadályát. Korábbi kutatási eredményeink során kimutattuk, hogy ABP korai ERCP-je során alkalmazott kis kaliberű (ún.preventív) pancreas stentek (PPS) használatával szignifikánsan jobb kimenetel érhető el. Ez alapján azt feltételezzük, hogy a PPS nem csak az ERCP által okozott károsodást védi ki, hanem a pancreas nedv szabad kifolyásának biztosításával előnyös lehet minden ABP beteg számára. Jelen multicentrikus randomizált klinika tanulmányunkban ennek vizsgálatát tűztük ki célul.

A kutatás legfőbb alapkérdése, hogy vajon PPS alkalmazása az ABP korai endoszkópos intervenciója során szignifikánsabb kevesebb szövődményt, ezáltal kedvezőbb lefolyást biztosít-e a standard ERCP technikákhoz képest, függetlenül a kanülálás nehézségétől, a társuló acut cholangitistől, illetve a pancreatitisnek a felvételkor észlelt várható súlyossági fokától. Ezen felül vizsgálni kívánjuk a PPS implantáció sikerrátáját és technikai részleteit (pl. az endoszkópos orvos tapasztalata befolyásolja-e a végső eredményt), valamint a megkísérelt, ám sikertelen PPS behelyezés következményeit.

Fontos megjegyezni, hogy jelen vizsgálat protokollja (i) rangos nemzetközi konferencián megvitatásra és (ii) elfogadásra került. (iii) Több nemzetközi centrum is csatlakozott a vizsgálathoz. (iv) A vizsgálat rendelkezik a szükséges etikai engedéllyel, (v) a WHO által elfogadott nemzetközi regisztrációs követelményeknek eleget téve bejegyzésre került míg a (vi) protokoll a nemzetközi követelményeknek megfelelően publikálásra beküldésre került (Pancreatology, 2014.12.30).

Amennyiben csatlakozni kíván a vizsgálathoz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Dr. Dubravcsik Zsolttal vagy Dr. Hegyi Péterrel.

Dr. Dubravcsik Zsolt

Tel: +36 30 959 9257

dubravcsikzs@gmail.com

Trial registration number: ISRCTN13517695 Etikai engedély szám: 034 5 24/2014/OTIG