Akromegália Regiszter

Akromegália Regiszter

Endokrinológia

Az acromegalia etiológiájáról, tüneteiről, előfordulásáról az ismereteink szórványosak. Az érintetteknél nem csak a tumoros társbetegség rizikója nő, de a különböző kardiális eltérések valószínűsége is nagyobb.

Célkitűzések:

1. Az acromegalia előfordulásának, jellegzetességeinek, tüneteinek megismerése és

felmérése a magyar társadalomban.

2. Vizsgálni szeretnénk, hogy egyes tünetek, laborparaméterek milyen prediktív erővel

bírnak.

3. Milyen prognosztikai faktorok jellemzik a kórképet.

4. Mely kezelési stratégiák a legeredményesebbek túlélés tekintetében, melyek javítják

leginkább az életminőséget.

5. A fájdalom kezelésének és változásának részletes feltérképezése fájdalom-kérdőívekkel.

6. Másodlagos cél a regiszter országossá és nemzetközivé tétele.

Vizsgálati személye minden 18. életévét betöltött személy, akinek szakorvos által igazolt acromegalia-ja van.

A regiszter az intézményre jellemző eljárásokon, beavatkozásokon felül plusz vizsgálatot nem követel.

Engedélyek

Használati útmutató

Feltöltő centrumok

Debreceni Egyetem ÁOK, Belgyógyászati Intézet, Endokrinológia Tanszék
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ II. sz. Belgyógyászati Osztály
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai és Anyagcsere Tanszék
Semmelweis Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinika
SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika