CNET Regiszter

CNET Regiszter

Endokrinológia

A kezelési stratégiát illetően régiónként nagy a diverzitás. A leggyakrabban használt beosztás szerint négy csoportot különböztetünk meg, típusos és atípusos carcinoid, kis-sejtes carcinoma és nagy-sejtes neuroendokrin carcinoma. A betegség rossz prognózisú, a kórkép sokszor tünetszegény, így későn kerül felismerésre.

Célkitűzések: 

1. A daganatok előfordulásának, jellegzetességeinek, tüneteinek megismerése és felmérése a magyar társadalomban.

2. Vizsgálni szeretnénk, hogy egyes tünetek, laborparaméterek milyen prediktív erővel bírnak.

3. Milyen prognosztikai faktorok jellemzik a kórképet.

4. Mely kezelési stratégiák a legeredményesebbek túlélés tekintetében, melyek javítják leginkább az életminőséget.

5. A fájdalom kezelésének és változásának részletes feltérképezése fájdalom-kérdőívekkel.

6. Milyen genetikai jellemzők állnak a kórképek kialakulása mögött.

7. Másodlagos cél a regiszter országossá és nemzetközivé tétele.

Engedélyek

Használati útmutató

Feltöltő centrumok

PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai és Anyagcsere Tanszék