RECORD Regiszter

RECORD Regiszter

Kardiológia

Az FFR regiszter prospektív adatgyűjtés invazív koronária angiográfián és intrakoronáriás nyomásmérésen átesett betegek klinikai jellemzőiről és betegségük kimeneteléről. 

Vizsgálatunkba a résztvevő centrumokban olyan tervezett koronária angiográfián átesett betegek kerülnek bevételre, akiknél az angiográfia alapján intrakoronáriás nyomásmérés történt.

Számos klinikai vizsgálat bizonyította, hogy a koronária léziók, szűkületek megítélésében széles körben alkalmazott 2D angiográfia diagnosztikus értéke javítható annak mérésen alapuló fiziológiai megítélésével. Az intrakoronáriás nyomásmérés segítségével pontosítható a szűkület ischémiás jelentősége, így a culprit lézió pontosabban azonosítható, és a hemodinamikalag nem jelentős szűkületek angioplasztikája elkerülhető. 

Az adatgyűjtés révén nyert adatbázis segítségével vizsgálnánk a 3D rekonstrukció klinikai döntés szempontjából értékelhető újrakategorizálási felhasználhatóságát és a betegek 1 éves a 3D modellezéstől független intervenciós (revaszkularizáció és ismételt revaszkularizáció) és általános kimeneteli mutatóit (teljes halálozás, kardiovaszkuláris halálozás, miokardiális infarktus, stroke, coronária sebészeti beavatkozással összefüggő és attól független vérzéses események). További vizsgálati célkitűzésünk közé tartozik a numerikus áramlástani szimuláció (CFD) prediktív értékének a megállapítása és az eredmények összefüggéseinek elemzése a leírt klinikai paraméterek szempontjából. A fenti paraméterek alapján végzett modellezéssel kísérelnénk meg felmérni a 3D modellezés kezelési protokollt és annak kimenetelét módosító potenciálját.

Protokoll

Engedélyek

Használati útmutató

Feltöltő centrumok

PTE KK Szívgyógyászati Klinika
PTE - Transzlációs Medicina Intézet